Laatst gewijzigd: 22/05/2018

Wie is Pension Architects?
Pension Architects BVBA is gevestigd te 2980 Zoersel, Rubenslaan 20 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0811.007.397.
Pension Architects ondersteunt klanten bij het administratief en actuarieel beheer van aanvullende pensioenstelsels die vallen onder de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
In het kader van de uitoefening van onze taken zal Pension Architects in principe optreden als verwerker en de pensioeninstelling als verwerkingsverantwoordelijke volgens de betekenis die eraan wordt toegekend in de EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ook “GDPR” of “AVG” genaamd.

Op de Pension Architects website worden geen persoonlijke gegevens verzameld. We gebruiken echter wel cookies om de ervaring op de website te verbeteren, zoals uitgelegd in het cookiebeleid hieronder.

Cookiebeleid
Surf je naar www.pensionarchitects.be? Dan zal onze website automatisch zogeheten “cookies” plaatsen op de harde schijf van je computer.
Cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die naar je computer worden verzonden op het moment dat je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen.
Op www.pensionarchitects.be maken we enkel gebruik van “functionele cookies”. Deze zijn immers noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zo houden we bij welke taal je geselecteerd hebt om de website in de juiste taal te tonen. Ook maken we gebruik van een derde partij, Google Analytics, om bij te houden hoe vaak de website bezocht wordt en welke pagina’s het meest bekeken worden.
Om je privacy te beschermen maken we bij Pension Architects geen gebruik van andere soorten cookies.

Links naar andere websites
De Pension Architects’ website kan links bevatten naar andere websites en is niet verantwoordelijk voor de privacy voorwaarden van die andere websites.

Updates van deze privacy policy
Pension Architects kan deze policy op elk moment wijzigen zonder vooraf een verwittiging te geven. U kan de laatste wijzigingsdatum bovenaan dit document terug vinden.

Contacteer ons
Als er vragen zijn in verband met dit privacy beleid, kan u onderstaand onze contact info vinden of een bericht sturen via de contact pagina van deze website.

www.pensionarchitects.be
Rubenslaan
Zoersel, Antwerpen 2980
Belgium
info@pensionarchitects.be