Outsourcing

Beheer van pensioenfondsen
Beheer van sectorplannen
Beheer van pensioenplannen

Consulting

Strategie en adviesverlening
Optimalisatie en consolidatie

Pension Architects heeft meer dan 20 jaar ervaring met alle aspecten van de steeds wijzigende pensioen- en benefitsmarkt. Hierbij hebben we een expertise opgebouwd in zowel de actuariële, fiscale, juridische en boekhoudkundige aspecten die gerelateerd zijn aan pensioenplannen. Door onze multidisciplinaire visie kunnen we u  helpen bij de optimalisatie en consolidatie van uw aanvullende pensioensystemen. Wij staan u bij met strategisch en operationeel advies.

Vanuit deze ervaring hebben we ons de laatste jaren toegelegd op het beheer van pensioenplannen. Het gaat daarbij zowel om plannen die werden ingericht op ondernemingsniveau als tweede pijler pensioenplannen voor sectoren. Hierbij kunnen we uw administratie overnemen ongeacht het type van pensioenvehikel: zowel in het kader van een groepsverzekering, als een pensioenfonds.

Een pensioenadministratie wordt immers steeds complexer door wijzigende wetgeving, bijkomende datastromen en strengere procedures. Door volop in te zetten op innovatie en digitalisering zijn we in staat om grote volumes van datagegevens op een uiterst kostenefficiënte manier te beheren.

Uiteraard staat hierbij de klant centraal: pensioenen gaan immers over mensen en niet enkel over cijfers. Elke aangeslotene heeft recht op een gepersonaliseerde dienstverlening en vragen en bekommernissen worden onmiddellijk, transparant en in klare taal beantwoord.