Beheer van pensioenplannen is onze core business

Pension Architects is gespecialiseerd in het administratief en actuarieel beheer van pensioenplannen in het kader van groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Vanuit onze vier kernwaarden – innovatie door technologie, continuïteit, betrouwbaarheid en ethisch handelen – zijn we erin geslaagd een beheersysteem te ontwikkelen dat de grootste pensioenplannen moeiteloos kan beheren. Met name grote plannen kunnen hun (financieel) voordeel halen uit onze innovatieve oplossingen.

Innovatie door technologie

Door onze jarenlange ervaring begrijpen we de processen ten gronde, en met behulp van doorgedreven automatisatie en digitalisering, hebben we een modulair geïntegreerd platform ontwikkeld. Elke dag opnieuw slagen we erin om de processen bij onze klanten doelgericht en op een kostenefficiënte wijze te organiseren.

Door kennis en technologie te combineren, worden alle tijdrovende en inefficiënte handelingen uit het proces gehaald. Deze aanpak laat onze klanten toe om tijd en resources vrij te maken voor kernactiviteiten, die meer waarde toevoegen aan hun bedrijf.

Continuïteit

Wij begrijpen als geen ander dat wij een grote impact hebben op onze klanten en de aangeslotenen. Disruptie kan een groot risico betekenen.

Pension Architects hanteert daarom een filosofie die bedrijfscontinuïteit en betrouwbaarheid voorop stelt. Al onze systemen, data en broncode worden dagelijks naar een veilige plaats geback-upt. In geval van calamiteiten kunnen we op korte tijd weer online zijn zonder verlies van data – eender waar.

Bovendien kunnen onze klanten toegang krijgen tot onze broncode – op basis van een escrow overeenkomst – zodat ze hun verplichtingen naar hun aangeslotenen altijd kunnen nakomen, zelfs in het geval van het ondenkbare.

Betrouwbaarheid

Een gedreven team en een financieel solide basis zorgen voor betrouwbaarheid en zekerheid. Onze software wordt regelmatig onderworpen aan externe en onafhankelijke veiligheidsaudits door “ethical hackers” die de robuustheid van onze systemen testen.

Bij elke analyse- en ontwikkelingsfase staan we stil wat de impact zou kunnen zijn op vertrouwelijkheid en privacy van de gegevens. Het Pension Architects-beheersplatform is volledig opgebouwd rond de beheersing van dit risico.

Ethisch handelen

Het beheer van aanvullende pensioenen is een engagement op lange termijn dat stoelt op vertrouwen van de aangeslotene, de begunstigde, de bijdragende ondernemingen, de pensioeninstelling en Pension Architects als administratief beheerder. Het is voor ons van cruciaal belang om alle handelingen en beslissingen aan dit gegeven te toetsen.

Pension Architects zal er steeds over waken om dit vertrouwen te borgen en uit te bouwen. We beseffen ten volle dat we als dienstverlener een cruciale partner zijn in de materie van pensioenbeheer van de aangeslotenen.

Dit vertaalt zich in een open, transparante communicatie met alle betrokken partijen te allen tijde, een langetermijnvisie op het partnership, een billijke prijszetting en aandacht voor de duurzaamheid van onze handelingen en oplossingen.