Oprichting FBZ « Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler »

De CAO van 14/04/2008 richt een fonds voor bestaanszekerheid op met de naam « Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler ».

Dit fonds heeft als doel:

  • het ontvangen, beheren en twijzen van de door de RSZ geïnde bijdragen;
  • de toewijzing van de financiële middelen voor de financiering van een intersectorale tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit/social profitsector;
  • de organisatie en voorbereiding van een aanvullend pensioen dat in werking treedt in 2010.

KB van 8/03/2009 tot oprichting van een FBZ « Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler »