Coëfficiënten voor de berekening van het pensioen als zelfstandige

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen.

Het tussenplafond 2015 bedraagt € 46.902,38 en het plafond € 55.576,94. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2015 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 451,76.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 13.108,32 en voor een gezinspensioen op € 17.181,61 per jaar.

Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 22.521,00 als werknemer of tot € 18.017,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit.

RSVZ_tabellen_20160101

RSVP + Sociale Wegwijzer

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen. Het tussenplafond 2013 bedraagt € 46.679,96 en het plafond € 55.405,04. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2013 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 452,38. Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 12.731,29 en voor een gezinspensioen op € 16.844,72 per jaar. Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 22.293,00 als werknemer of tot € 17.835,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit. DOC001