Sectorplan voor het bouwbedrijf

Het PC voor het bouwbedrijf heeft al een sectoraal pensioenplan vanaf 2006. De CAO is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Het pensioenplan is geldig voor alle arbeiders in de bouwsector en voorziet in een bijdrage afhankelijk van de anciënniteit. Het plan wordt beheerd door het pensioenfonds « Pensio B OFP ».

  • Van 5 tot 9 jaar sectorale anciënniteit: 0,40% van het referteloon
  • Van 10 tot 14 jaar sectorale anciënniteit: 1,00% van het referteloon
  • Van 15 tot 19 jaar sectorale anciënniteit: 1,25% van het referteloon
  • Van 20 tot 24 jaar sectorale anciënniteit: 1,50% van het referteloon
  • Van 25 tot 29 jaar sectorale anciënniteit: 2,00% van het referteloon
  • Van 30 jaar en meer sectorale anciënniteit: 2,50% van het referteloon

Het plan voorziet ook in de nodige solidariteitsprestaties.

KB van 9/03/2009 tot invoering van een « sociaal sectoraal pensioenstelsel » voor de arbeiders van de bouwnijverheid