Sectorplan voor vermakelijkheidsbedrijf

Het PC voor het vermakelijkheidsbedrijf heeft al een sectoraal pensioenplan vanaf 2005. De CAO is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Het pensioenplan is geldig voor alle Vlaamse artiesten en voorziet in een bijdrage van 1,5% van de brutowedde. De groepsverzekering is afgesloten bij Ethias.

KB van 20/03/2009 betreffende invoering van een sectorplan voor het vermakelijkheidsbedrijf