Pensioenen van de ambtenaren van de lokale besturen

De Minister van Pensioenen antwoordt op een vraag van volksvertegenwoordiger Ducarme over een mogelijk tekort van € 130M om de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren van de Belgische lokale overheden te betalen.

De Minister bevestigt dat de bijdragenvoet voor het pensioenstelsel van de nieuwe bij de RSZ PPO aangesloten besturen (= pool 2) stijgt met 2,5% tot 37% van de loonmassa. De effectieve pensioenlast zal in 2010 46% van de loonmassa bedragen (42% in 2009).

De Minister bereidt eveneens een wetsontwerp voor om de lasten billijker te spreiden tussen de verschillende lokale besturen. Besturen die niet langer bijdragen aan het systeem (lees, omdat ze niet langer statutair benoemen), dienen toch bij te dragen voor de pensioenlasten die zij vanuit een vroeger personeelsbestand voor vele jaren in de toekomst blijven veroorzaken.

20100111VragenDeKamer