Voorstelling enquêteresultaten over aanvullende pensioenen voor contractuele werknemers bij de overheid

Pension Architects peilde in samenwerking met drie verzekeraars, AG Insurance, AXA en Delta Lloyd Life, naar het verwachtingspatroon en de behoeften van 728 lokale besturen op het vlak van aanvullende pensioenen.

De resultaten van deze enquête zullen worden voorgesteld tijdens een colloquium dat gepland wordt in de week van 15 maart.

De resultaten zullen al aan de pers worden voorgesteld tijdens een persvoorstelling op 22 februari. Deze voorstelling zal enkel toegankelijk zijn voor de pers.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met:

  • Pension Architects: Ivan Eulaers – +32 3 322 97 79
  • AG Insurance: Gerrit Feyaerts (woordvoerder) – +32 2 664 09 61
  • AXA: Wim Pauwels (woordvoerder) – +32 2 678 64 63
  • Delta Lloyd Life: Laurent Winnock (woordvoerder) – +32 2 238 89 23