Enquête « Aanvullende pensioenen in de publieke sector »

De lokale besturen zijn duidelijk vragende partij voor de snelle invoering van een wettelijke regeling voor het aanvullend pensioen van hun contractueel personeel. De regeling moet voldoende beweegruimte voorzien voor de lokale besturen. Dit zijn twee duidelijke conclusies uit een debat van 23 maart 2010 waaraan meer dan 50 gemeente- en OCMW-besturen deelnamen. Aanleiding was een peiling van het advieskantoor Pension Architects in samenwerking met drie verzekeraars.

Bijna 30% van de lokale besturen heeft meegewerkt aan deze enquête, waardoor het doel van de bevraging bereikt werd; namelijk het in kaart brengen van het HR beleid van de lokale besturen op het vlak van de integratie van een aanvullend pensioenplan voor contractuele en statutaire ambtenaren.

Een beknopte samenvatting van de resultaten zijn voorgesteld tijdens een persconferentie. De meer gedetailleerde resultaten werden toegelicht op een colloquium.

Colloquium

Resultaten van de enquête zoals toegelicht op het colloquium 23 maart 2010

Persbericht van 23 maart 2010

Persconferentie

Resultaten van de enquête zoals toegelicht op de persvoorstelling 22 februari 2010

Persbericht van 22 februari 2010

Enquête

Vragenlijst verstuurd naar de lokale besturen

Bijkomende informatie