Colloquium: Aanvullende pensioenen in de publieke sector

Eind 2009 heeft Pension Architects een enquête « Aanvullende pensioenen in de publieke sector » gelanceerd, in samenwerking met AG Insurance, AXA Belgium en Delta Lloyd Life.

Bijna 30% van de lokale besturen heeft deze enquête ingevuld, waardoor het doel van de bevraging bereikt werd, namelijk het in kaart brengen van het HR beleid van de lokale besturen op het vlak van het pensioen voor contractuele en statutaire ambtenaren.

De enquête wordt toegelicht tijdens een colloquium dat zal plaatsvinden op 23 maart 2010. De resultaten worden voorgesteld en geïllustreerd met inleidende en praktische informatie over aanvullende pensioenen. Nadien wordt u uitgenodigd voor een lichte lunch.

Omwille van organisatorische redenen willen wij u vragen om in te schrijven voor 8 maart.