Aanvullende pensioenen voor contractuele ambtenaren

Minister Arena antwoordt in de Commissie voor de Sociale Zaken van 21 april 2009 op een aantal mondelinge vragen met betrekking tot de pensioenen voor contractuele ambtenaren.

De Minister zal nog in 2009 een algemeen wetgevend kader scheppen voor de contractanten zodat zij een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. De lokale besturen zullen binnen dit kader hun eigen doelen kunnen stellen binnen de budgettaire mogelijkheden waarover zij beschikken.

Commissie voor de Sociale Zaken van 21 april 2009