Coëfficiënten voor de berekening van het pensioen als zelfstandige

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen.

Het tussenplafond 2015 bedraagt € 46.902,38 en het plafond € 55.576,94. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2015 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 451,76.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 13.108,32 en voor een gezinspensioen op € 17.181,61 per jaar.

Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 22.521,00 als werknemer of tot € 18.017,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit.

RSVZ_tabellen_20160101

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2015

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2015 bedraagt € 53.528,57 (in 2014 bedroeg dit€ 52.972,54).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.864,46 en als gezinshoofd € 33.580,58.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2016 i=136,09

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2014

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2014 bedraagt € 52.972,54 (in 2013 bedroeg dit € 52.760,95).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.510,25 en als gezinshoofd € 33.137,81.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2015 i=136,09

 

 

Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector.

SAMENVATTING
Wijzigingen in de regelgeving betreffende het admi-
nistratief of geldelijk statuut van de ambtenaren nopen in
tal gevallen tot een aanpassing van de wetgeving inzake
de ambtenarenpensioenen. Het merendeel van de be-
palingen van dit voorontwerp betreft dergelijke aanpas-
singen. Andere bepalingen van het ontwerp strekken
ertoe bestaande ongelijkheden of discriminaties weg
te werken — waarvoor de Belgische Staat in sommige
gevallen reeds een veroordeling heeft opgelopen — of
de toekenning van dubbele pensioenvoordelen uit te
sluiten. Nog andere bepalingen omvatten maatregelen
die kaderen in een administratieve vereenvoudiging.
Tot slot worden met het ontwerp enkele inhoudelijke
en formele verbeteringen aangebracht in de bestaande
pensioenwetgeving