Groenboek Nationale Pensioenconferentie

Het Groenboek is het tussentijds verslag van de Nationale Pensioenconferentie. Het verslag geeft een overzicht van de verschillende pensioenstelsels in de drie pijlers en vormt daarom een nuttig naslagwerk. Het bespreekt de drie pijlers, de fiscaliteit en de verschillende pensioeninstellingen en geeft telkens interessante statistieken.

Het Groenboek moet later in 2010 resulteren in een witboek met concrete aanbevelingen inzake de financiering van de pensioenen.

groenboek