YouTube: Beleggingsstrategieën bij de uitkering van een pensioenkapitaal

Pension Architects vroeg aan Karl Ruts, vermogensbeheerder bij Leo Stevens & cie beursvennootschap, welke beleggingsstrategie een werknemer kan volgen als hij of zij een aanzienlijk pensioenkapitaal ontvangt vanuit de groepsverzekering.

Karl Ruts wijst op de noodzaak van een financieel plan waarbij de verwachte uitgavenstroom wordt gematcht met de inkomsten van dit pensioenkapitaal. Wellicht zal de beleggingsstrategie moeten uitgaan van vermogensbehoud waarbij in een defensieve portefeuille voldoende cash flow wordt gegenereerd. In het huidig lage renteklimaat verdient het ook de voorkeur een obligatieportefeuille aan te vullen met een selectie defensieve aandelen die hoge en zekere dividenden uitkeren.

Het volledig interview kan u bekijken op het YouTube channel van Pension Architects.

Advies nr. 21 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Bij schrijven van 14 juni 2006 heeft de Minister van Pensioenen de Commissie voor Aanvullende Pensioenen om advies gevraagd inzake de mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord investeren te stimuleren in het kader van de tweede pijler.

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft de studie van deze materie toevertrouwd aan een werkgroep. De conclusies waartoe deze werkgroep is gekomen werden gebundeld in een verslag, dat als bijlage bij dit advies is gevoegd.

Advies nr. 21 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen