Aangepaste aangifte-instructies Sigedis

Sigedis heeft de nieuwe versie van de aangifte-instructies (versie 01.02) gepubliceerd. Versie 01.02 vervangt de vorige versie (01.01) van de aangifte-instructies.

Aangevende instantie kunnen deelnemen aan het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens die nodig zijn voor de aangifte DB2P. Conform de aangifte-instructies moeten rechtspersonen, en met name inrichters en pensioeninstellingen, geïdentificeerd worden aan de hand van hun KBO-nummer. Individuen (vb. aangeslotenen), moeten geïdentificeerd worden aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister (Rijksregister-nummer) of van de KSZ (BIS-nummer). Deze nummers zijn cruciaal voor het welslagen van de eigenlijke DB2P-aangiftes, hoewel u, als pensioeninstelling of dienstenleverancier, niet altijd beschikt over deze nummers. Om u toe te laten uw databanken te actualiseren en verrijken met het oog op de aangifte DB2P voorziet de KSZ, in samenwerking met Sigedis, een procedure voor het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens. Deze operatie van voorafgaande verrijking wordt “pre-load” genoemd.

Normaalgezien moet een VTE, een Lokale Beheerder (LB) of een User een personeelslid zijn van de Entiteit waarvoor ze zijn aangeduid. Er zijn echter pensioeninstellingen en sectorale inrichters die geen eigen personeel hebben waarvan ze de werkgever zijn. Daarom werd beslist dat in die gevallen zal aanvaard worden dat een Lokale Beheerder en/of User wordt aangeduid die geen werknemer is van die pensioeninstelling of sectorale inrichter, maar van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de pensioeninstelling of sectorale inrichter in kwestie een contractuele band heeft die de inzet van deze personen regelt (vb. personeel van een onderneming die deel uitmaakt van de sector, van de inrichter, van een dienstenleverancier, enz.). Bijkomend werd nu in samenspraak met KSZ en RSZ een vereenvoudigde procedure uitgewerkt voor de registratie in het User Management voor deze Entiteiten zonder personeel. Waar de procedure tot nu tot voorzag in een registratie in drie stappen (eerst aanduiding VTE, vervolgens aanvraag tot activering van de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” en tot slot een login in het User Management door de aangeduide VTE met het oog op de aanduiding van een Lokale Beheerder voor die hoedanigheid), maakt het nieuwe aangepaste formulier het nu mogelijk om deze drie stappen in één keer te zetten en zonder dat een login nog noodzakelijk is.

Aangifte-instructies_versie_01_02_NL

PRELOAD_NL

UMAN_FORMULIER_NL_140311

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.