Wijninckxbijdrage: Berekeningsparameters 2023

De Wijninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op stortingen van werkgevers en vennootschappen voor het aanvullend pensioen. Ze wordt toegepast voor bepaalde zelfstandigen en werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw.

De wetgeving voorziet het gebruik van een aantal parameters voor de berekening van de Wijninckxbijdrage. Deze parameters moeten elk jaar worden bijgewerkt.

De parameters die van toepassing zijn voor de berekening van de Wijninckxbijdrage 2023 zijn:

Wijninckxbijdrage 2023_Berekening parameters

Interpretatieproblemen voor sectorplannen bij nieuwe Sigedis instructies 01.12 (antwoord Sigedis)

Ondertussen hebben we het antwoord van Sigedis mogen ontvangen op onze vragen die we eerder hebben voorgelegd. We stellen ons immers wel vragen hoe de nieuwe aangifte instructies moeten geïnterpreteerd worden in het kader van het beheer van sectorplannen.


EndAffiliationDeath

In een sectorplan wordt de overlijdensdatum gecommuniceerd door de KSZ. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat nadien de overlijdensdatum wordt gewijzigd of geannuleerd (bv. omwille van een fout in het rijksregister). Welke acties moeten er dan ondernomen worden als de pensioeninstelling na de eerste overlijdensdatum als een EventType is EndAffiliationDeath heeft ingediend?

 1. ter info: deze datum zit al geruime tijd ook in de antwoordfile op de AccountState en zal vanaf dit voorjaar zal de overlijdensdatum ook in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI zitten.

 2. annulaties van overlijdens komen voor, maar zijn uitzonderlijk

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn, dan kan die gecorrigeerd of – in casu relevanter – geannuleerd worden.

Op moment dat de overlijdensdatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene overlijdt op 2017-03-15, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationDeath in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. het werken met DmfA als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct reserves te kunnen berekenen, de noodzakelijke info bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationDeath zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. de keuze om met DmfA te werken als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct te kunnen betalen, de noodzakelijke info bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

EndAffiliationRetirement

In een sectorplan wordt de pensioendatum gecommuniceerd door de Federale Pensioendienst (via de KSZ). Deze informatiestroom is niet volledig correct en geeft de vermoedelijke ingangsdatum van het wettelijk pensioen. Als de aangeslotene beslist om verder te blijven werken, wordt de overgemaakte pensioendatum niet geannuleerd. Nochtans dient de pensioeninstelling wel een EventType EndAffiliationRetirement in te dienen. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. vanaf dit voorjaar wordt – waar nodig – in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI meer precieze informatie met betrekking tot pensionering bezorgd, ook de annulatie. Een beschrijving daarvan is al enige tijd beschikbaar op www.db2p.be<http://www.db2p.be> (Pensioeninstelling > Regelingen voor werknemers > Raadplegen, verbeteren en annuleren > Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen).

 2. annulaties van pensioenen komen voor, maar zijn uitzonderlijk

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn, dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd worden.

Als een aangeslotene na zijn pensioendatum begint te werken in een sector dan wordt de ingangsdatum wettelijk pensioen niet gecommuniceerd door de FPD. We hebben dit al meermaals aangekaart bij KSZ, maar tot op heden is daar nog geen wijziging. De aangeslotene bouwt dus onterecht aanvullende pensioenrechten op. Als we nadien toch worden geïnformeerd over de wettelijke pensioendatum, zullen we die rechten terug afnemen. Maar in vele gevallen zullen we nooit geïnformeerd worden over de wettelijke pensioendatum. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. als een aangeslotene gepensioneerd is, dan zal die informatie vanaf dit voorjaar wordt beschikbaar zijn in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI. Een beschrijving daarvan is al enige tijd beschikbaar op www.db2p.be<http://www.db2p.be> (Pensioeninstelling > Regelingen voor werknemers > Raadplegen, verbeteren en annuleren > Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen).

 2. tewerkstelling na de pensionering zal dus ook als dusdanig kunnen geïdentificeerd worden, vermits men over de pensioneringsdatum zal beschikken.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een AccountState daar waar er geen aansluiting (meer) is), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd worden.

Op moment dat de pensioendatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene gaat met pensioen op 2017-03-01, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationRetirement in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. het werken met DmfA als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct de reserves te kunnen brekenen, de nodige gegevens bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationRetirement zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. de keuze om met DmfA te werken als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. aan de wettelijke verplichtingen tot tijdige uitbetaling te voldoen, de nodige gegevens bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

PartialPayment

Bij een uitbetaling van de prestatie waarbij de aangeslotene verder aangesloten blijft bij de regeling, dient een PartialPayment te worden aangegeven. Evenwel kunnen we nooit met zekerheid besluiten in een sectorplan of er geen DmfA’s meer toekomen en dus nog aanleiding kunnen geven tot een bijbetaling. Bv. een aangeslotene gaat op 2017-03-01 met pensioen en op 2017-04-05 wordt er een betaling uitgevoerd. Nadien kunnen er steeds DmfA’s toekomen voor Q1/2017, maar ook voor trimesters daarvoor (2016, 2015, 2014, …). Deze gewijzigde DmfA’s kunnen aanleiding geven tot een bijbetaling. Op moment van betaling op 2017-04-05 weten we echter niet of dit een definitieve betaling is of niet. We kunnen dus ook niet weten of we een PartialPayment moeten aangeven.

<geen antwoord ontvangen op deze vraag>

 

Interpretatieproblemen voor sectorplannen bij nieuwe Sigedis instructies 01.12

Sigedis heeft haar nieuwe aangifte-instructies WAP 01.12.01 gepubliceerd. Omdat het onduidelijk is hoe deze instructies moeten geïnterpreteerd worden in het kader van een sectoraal pensioenplan, vroeg Pension Architects bijkomende toelichting bij Sigedis. We hopen zo spoedig mogelijk hierop terug te komen.


Na lezing van de nieuwe aangifte-instructies WAP 01.12.01 had ik nog verschillende vragen over de aangiftes EndAffiliationDeath, EndAffiliaitonRetirement en PartialPayment in het kader van een sectorplan.

EndAffiliationDeath

(1) In een sectorplan wordt de overlijdensdatum gecommuniceerd door de KSZ. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat nadien de overlijdensdatum wordt gewijzigd of geannuleerd (bv. omwille van een fout in het rijksregister). Welke acties moeten er dan ondernomen worden als de pensioeninstelling na de eerste overlijdensdatum als een EventType is EndAffiliationDeath heeft ingediend?

(2) Op moment dat de overlijdensdatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene overlijdt op 2017-03-15, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationDeath in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

(3) Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationDeath zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

EndAffiliationRetirement

(4) In een sectorplan wordt de pensioendatum gecommuniceerd door de Federale Pensioendienst (via de KSZ). Deze informatiestroom is niet volledig correct en geeft de vermoedelijke ingangsdatum van het wettelijk pensioen. Als de aangeslotene beslist om verder te blijven werken, wordt de overgemaakte pensioendatum niet geannuleerd. Nochtans dient de pensioeninstelling wel een EventType EndAffiliationRetirement in te dienen. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

(5) Als een aangeslotene na zijn pensioendatum begint te werken in een sector dan wordt de ingangsdatum wettelijk pensioen niet gecommuniceerd door de FPD. We hebben dit al meermaals aangekaart bij KSZ, maar tot op heden is daar nog geen wijziging. De aangeslotene bouwt dus onterecht aanvullende pensioenrechten op. Als we nadien toch worden geïnformeerd over de wettelijke pensioendatum, zullen we die rechten terug afnemen. Maar in vele gevallen zullen we nooit geïnformeerd worden over de wettelijke pensioendatum. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

(6) Op moment dat de pensioendatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene gaat met pensioen op 2017-03-01, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationRetirement in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

(3) Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationRetirement zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

PartialPayment

Bij een uitbetaling van de prestatie waarbij de aangeslotene verder aangesloten blijft bij de regeling, dient een PartialPayment te worden aangegeven. Evenwel kunnen we nooit met zekerheid besluiten in een sectorplan of er geen DmfA’s meer toekomen en dus nog aanleiding kunnen geven tot een bijbetaling. Bv. een aangeslotene gaat op 2017-03-01 met pensioen en op 2017-04-05 wordt er een betaling uitgevoerd. Nadien kunnen er steeds DmfA’s toekomen voor Q1/2017, maar ook voor trimesters daarvoor (2016, 2015, 2014, …). Deze gewijzigde DmfA’s kunnen aanleiding geven tot een bijbetaling. Op moment van betaling op 2017-04-05 weten we echter niet of dit een definitieve betaling is of niet. We kunnen dus ook niet weten of we een PartialPayment moeten aangeven.

Sigedis instructies WAP 01.12.01 (track changes)


Lees ook het antwoord van Sigedis

Sigedis aangifte instructies 1.03

Dit bericht is enkel nuttig voor pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) en sectoren. Werkgevers zijn in 2011 nog niet betrokken bij de Sigedis.

Sigedis heeft de nieuwe aangifte instructies (versie 1.03) gepubliceerd die dienen gebruikt te worden om de aangiften tijdens de tweede helft van 2011 uit te voeren.

U vindt tevens een schematisch overzicht van de timing die Sigedis vooropstelt voor zowel

 • Preload-omgeving
 • Test-omgeving
 • Productie-omgeving (vanaf juli 2011)

Aangifte-instructies_versie_01_03_NL

DB2P_Planning

Lijst van erkende pensioeninstellingen

Sigedis heeft een lijst van erkende pensioeninstellingen en van de sectorale inrichters gepubliceerd (zie hieronder). Nuttig aan deze lijst is dat nu ook het ondernemingsnummer wordt toegevoegd. Op de listing van de CBFA is immers enkel het CBFA erkenningsnummer opgenomen en dit is niet altijd even handig als u gegevens over de pensioeninstelling wilt opzoeken op de Balanscentrale van de Nationale Bank. Dit wordt nu een stuk eenvoudiger aan de hand van het ondernemingsnummer.

Het XSD-schema dat hoort bij de aangifte-instructies DB2P (versie 01.02) is vanaf nu eveneens beschikbaar (zie hieronder). Op de site www.db2p vindt u ook meer informatie over de versienummering van de aangifte-instructies en het XSD-schema.

Vanaf heden kan de Lokale Beheerder met hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” een technische gebruiker aanstellen. Deze technische gebruiker is de contactpersoon op het niveau van de hoedanigheid voor de uitwisseling van gegevens via batch. Er kan dus slechts één technische gebruiker worden aangesteld voor alle toepassingen binnen de hoedanigheid. Momenteel is binnen de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” enkel de toepassing “Databank Aanvullende Pensioenen – Pre-load” (PLDB2P) beschikbaar. Meer informatie over de creatie van een technische gebruiker en de fysieke kanalen vindt u eveneens op de site van db2p.

listeOrganismesPension

db2p_v200_extern

remarquesXSD_nl_230311

Aangepaste aangifte-instructies Sigedis

Sigedis heeft de nieuwe versie van de aangifte-instructies (versie 01.02) gepubliceerd. Versie 01.02 vervangt de vorige versie (01.01) van de aangifte-instructies.

Aangevende instantie kunnen deelnemen aan het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens die nodig zijn voor de aangifte DB2P. Conform de aangifte-instructies moeten rechtspersonen, en met name inrichters en pensioeninstellingen, geïdentificeerd worden aan de hand van hun KBO-nummer. Individuen (vb. aangeslotenen), moeten geïdentificeerd worden aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister (Rijksregister-nummer) of van de KSZ (BIS-nummer). Deze nummers zijn cruciaal voor het welslagen van de eigenlijke DB2P-aangiftes, hoewel u, als pensioeninstelling of dienstenleverancier, niet altijd beschikt over deze nummers. Om u toe te laten uw databanken te actualiseren en verrijken met het oog op de aangifte DB2P voorziet de KSZ, in samenwerking met Sigedis, een procedure voor het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens. Deze operatie van voorafgaande verrijking wordt “pre-load” genoemd.

Normaalgezien moet een VTE, een Lokale Beheerder (LB) of een User een personeelslid zijn van de Entiteit waarvoor ze zijn aangeduid. Er zijn echter pensioeninstellingen en sectorale inrichters die geen eigen personeel hebben waarvan ze de werkgever zijn. Daarom werd beslist dat in die gevallen zal aanvaard worden dat een Lokale Beheerder en/of User wordt aangeduid die geen werknemer is van die pensioeninstelling of sectorale inrichter, maar van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de pensioeninstelling of sectorale inrichter in kwestie een contractuele band heeft die de inzet van deze personen regelt (vb. personeel van een onderneming die deel uitmaakt van de sector, van de inrichter, van een dienstenleverancier, enz.). Bijkomend werd nu in samenspraak met KSZ en RSZ een vereenvoudigde procedure uitgewerkt voor de registratie in het User Management voor deze Entiteiten zonder personeel. Waar de procedure tot nu tot voorzag in een registratie in drie stappen (eerst aanduiding VTE, vervolgens aanvraag tot activering van de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” en tot slot een login in het User Management door de aangeduide VTE met het oog op de aanduiding van een Lokale Beheerder voor die hoedanigheid), maakt het nieuwe aangepaste formulier het nu mogelijk om deze drie stappen in één keer te zetten en zonder dat een login nog noodzakelijk is.

Aangifte-instructies_versie_01_02_NL

PRELOAD_NL

UMAN_FORMULIER_NL_140311

Sigedis publiceert aangepaste versie van haar aangifte instructies

Sigedis heeft in april 2010 haar eerste versie van de aangifte-instructies gepubliceerd. Vanaf 2011 zal elke pensioeninstelling immers de opbouw en de betalingen van aanvullende pensioenen voor werknemers moeten registreren bij Sigedis. Vandaag publiceert Sigedis haar update document. Ook de XSD schema’s zijn nu (eindelijk) beschikbaar. Pension Architects volgt dit van nabij op.

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Aangifte-instructies_versie_01_01_NL

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te
geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document
praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op
welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die
aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en
het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de
lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Instructies om pensioenen aan te geven aan Sigedis

Sigedis heeft op haar webstek een document gepubliceerd dat beschrijft hoe pensioenfondsen en verzekeraars gegevens over de aanvullende pensioenen moeten aangeven aan de Databank Aanvullende Pensioenen. Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden.

Deze goedgekeurde aangifte-instructies hebben enkel betrekking hebben op de pensioen- en solidariteitstoezeggingen die onder de WAP vallen. De aangifte-instructies over regelingen die niet in het huidige document zijn opgenomen (gereduceerde contracten, onthaalstructuur, VAPZ-overeenkomsten, collectieve pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders, …) zullen later ter beschikking worden gesteld.

De wetgeving voorziet dat deze gegevens vanaf 2011 verplicht moeten worden aangegeven. Het is nu al duidelijk dat geen enkel pensioenfonds of verzekeraar de timing van 1 januari 2011 zal kunnen respecteren.

Aangifte-instructies_DB2P