Brochure wettelijke pensioenen

In bijlage de aangepaste brochure “Pensioenberekeningselementen”

De wijzigingen op datum van 1/8/2022 zijn het gevolg van de indexering die plaatsvond op 1/8/2022.

In bijlage 1, 2 en 3 vindt u de drie onderdelen van de brochure op datum van 1 augustus 2022.

In bijlage 4 vindt u de maximumpensioenen voor de 12 maanden van 2022 aan de 4 spilindexen nl. i=153,27 voor de maanden januari en februari, i=156,34 voor de maanden maart en april, i=159,47 voor de maanden juni en juli en i=162,66 voor de overige 4 maanden.

maximale pensioenen 2022

D2HFDST1-2

D1HFDST3

Algemeneregelingwerknemers

Brochure wettelijke pensioenen

De Federale Pensioendienst heeft een nieuwe versie van de brochure “Pensioenberekeningselementen” gepubliceerd.

Op pagina 12, berekening van maximumpensioen, was er een fout geslopen in de kolom met de herwaarderingscoëfficiënten. Hierdoor waren de pensioenbedragen voor elk loopbaanjaar niet aangepast met als gevolg dat het bedrag van het maximumpensioen niet juist was voor de maanden vanaf 1/5/2022.

D1HFDST1 bis

maximale pensioenen 2022 mei bis

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2021

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2021 bedraagt € 63.944,74 (in 2020 bedroeg dit € 60.026,75).

Op 1 januari 2022 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 32.361,57 en als gezinshoofd € 40.451,96.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 153,27.

MAXPNW2022 i=153,27 corr met 0,98

DFORLON2022 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2020

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2020 bedraagt € 60.026,75 (in 2019 bedroeg dit € 58.446,94).

Op 1 januari 2021 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 30.819,93 en als gezinshoofd € 38.524,91.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 147,31.

MAXPNW2021 i=147,31 corr met 0,98

DFORLON2021 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2019

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2019 bedraagt € 58.446,94 (in 2018 bedroeg dit € 57.602,62).

Op 1 januari 2020 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 29.949,85 en als gezinshoofd € 37.437,311.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 144,42.

MAXPNW2020 i=144,42 corr met 0,98

DFORLON2020 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2017

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2017 bedraagt € 55.657,47 (in 2016 bedroeg dit € 54.648,70).

Op 1 januari 2018 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 28.689,13 en als gezinshoofd € 35.861,41.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 141,59.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

DFORLON2018

MAXPNW2018 i=141,59

 

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2016

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2016 bedraagt € 54.648,70 (in 2015 bedroeg dit € 53.528,57).

Op 1 januari 2017 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 27.764,04 en als gezinshoofd € 34.705,05.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 138,81.

MAXPNW2017 i=138,81

DFORLON2017


 

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2015

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2015 bedraagt € 53.528,57 (in 2014 bedroeg dit€ 52.972,54).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.864,46 en als gezinshoofd € 33.580,58.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2016 i=136,09

Solidariteitsbijdrage bij verschillende betalingen

Wanneer een pensioenkapitaal op verschillende tijdstippen wordt betaald, dienen alle betalingen te worden samengeteld om het percentage van de solidariteitsinhouding vast te stellen.

Bijvoorbeeld

Werknemer gaat op 63 jaar met pensioen en ontvangt een bruto kapitaal van € 2.000. Op dit kapitaal is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Als deze werknemer blijft verder werken na zijn pensioen en hij/zij blijft verder pensioen opbouwen, dan zal de werknemer op bijvoorbeeld 66 jaar nog recht hebben op een bijkomend kapitaal van € 600.

In dat geval is er 1% solidariteitsbijdrage verschuldigd omdat (€ 2.000 + € 600) groter is dan de eerste schijf van € 2.478,95.

Interpretatieproblemen

Op basis van het rondschrijven van de RvP is het onduidelijk of de 1% solidariteitsbijdrage verschuldigd is op € 600 of op het totaalbedrag van € 2.600.

Als dit op het totaalbedrag van € 2.600 verschuldigd is, dan zullen er ongetwijfeld gevallen in de praktijk mogelijk zijn waar je meer solidariteit moet inhouden dan het bruto bedrag.

Meerdere groepsverzekeringen bij dezelfde verzekeraar

Tenslotte merkt het rondschrijven van de RvP fijntjes op “de kapitalen die door eenzelfde instelling zijn betaald (…), moeten worden samengeteld om het percentage van deze inhouding vast te stellen.” Vooral voor verzekeraars kan dit tot grote problemen leiden.

Stel dat je aan het begin van je carrière een groepsverzekering hebt opgebouwd bij verzekeraar X voor een relatief klein bedrag. Later tijdens je loopbaan ben je van werkgever veranderd en bouw je een (groter) pensioenkapitaal op dat toevallig verzekerd is bij dezelfde verzekeraar.

Volgens een letterlijke interpretatie zou de verzekeraar solidariteitsbijdragen moeten inhouden bij de twee groepsverzekeringen die niets met elkaar te maken hebben.

Los van het feit dat dit wellicht voor de verzekeraar administratief zeer moeilijk is, lijkt me dit zeer ver gezocht en discriminerend tegenover de werknemer die toevallig verschillende groepsverzekeringen heeft bij verschillende verzekeraars.

Verjaringstermijn

De RVP heeft ons tenslotte bevestigd dat men rekening houdt met een verjaringstermijn van drie jaar. Dus als het vorige pensioenkapitaal meer dan drie jaar geleden is uitbetaald, dient met dat bedrag geen rekening te worden gehouden.

 

Dit alles zal eind 2015 in een nieuwe wetgeving verschijnen.

sol

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2014

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2014 bedraagt € 52.972,54 (in 2013 bedroeg dit € 52.760,95).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.510,25 en als gezinshoofd € 33.137,81.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2015 i=136,09