Interpretatieproblemen voor sectorplannen bij nieuwe Sigedis instructies 01.12 (antwoord Sigedis)

Ondertussen hebben we het antwoord van Sigedis mogen ontvangen op onze vragen die we eerder hebben voorgelegd. We stellen ons immers wel vragen hoe de nieuwe aangifte instructies moeten geïnterpreteerd worden in het kader van het beheer van sectorplannen.


EndAffiliationDeath

In een sectorplan wordt de overlijdensdatum gecommuniceerd door de KSZ. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat nadien de overlijdensdatum wordt gewijzigd of geannuleerd (bv. omwille van een fout in het rijksregister). Welke acties moeten er dan ondernomen worden als de pensioeninstelling na de eerste overlijdensdatum als een EventType is EndAffiliationDeath heeft ingediend?

 1. ter info: deze datum zit al geruime tijd ook in de antwoordfile op de AccountState en zal vanaf dit voorjaar zal de overlijdensdatum ook in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI zitten.

 2. annulaties van overlijdens komen voor, maar zijn uitzonderlijk

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn, dan kan die gecorrigeerd of – in casu relevanter – geannuleerd worden.

Op moment dat de overlijdensdatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene overlijdt op 2017-03-15, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationDeath in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. het werken met DmfA als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct reserves te kunnen berekenen, de noodzakelijke info bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationDeath zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. de keuze om met DmfA te werken als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct te kunnen betalen, de noodzakelijke info bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

EndAffiliationRetirement

In een sectorplan wordt de pensioendatum gecommuniceerd door de Federale Pensioendienst (via de KSZ). Deze informatiestroom is niet volledig correct en geeft de vermoedelijke ingangsdatum van het wettelijk pensioen. Als de aangeslotene beslist om verder te blijven werken, wordt de overgemaakte pensioendatum niet geannuleerd. Nochtans dient de pensioeninstelling wel een EventType EndAffiliationRetirement in te dienen. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. vanaf dit voorjaar wordt – waar nodig – in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI meer precieze informatie met betrekking tot pensionering bezorgd, ook de annulatie. Een beschrijving daarvan is al enige tijd beschikbaar op www.db2p.be<http://www.db2p.be> (Pensioeninstelling > Regelingen voor werknemers > Raadplegen, verbeteren en annuleren > Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen).

 2. annulaties van pensioenen komen voor, maar zijn uitzonderlijk

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn, dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd worden.

Als een aangeslotene na zijn pensioendatum begint te werken in een sector dan wordt de ingangsdatum wettelijk pensioen niet gecommuniceerd door de FPD. We hebben dit al meermaals aangekaart bij KSZ, maar tot op heden is daar nog geen wijziging. De aangeslotene bouwt dus onterecht aanvullende pensioenrechten op. Als we nadien toch worden geïnformeerd over de wettelijke pensioendatum, zullen we die rechten terug afnemen. Maar in vele gevallen zullen we nooit geïnformeerd worden over de wettelijke pensioendatum. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. als een aangeslotene gepensioneerd is, dan zal die informatie vanaf dit voorjaar wordt beschikbaar zijn in de wekelijkse push van Sigedis naar de PI. Een beschrijving daarvan is al enige tijd beschikbaar op www.db2p.be<http://www.db2p.be> (Pensioeninstelling > Regelingen voor werknemers > Raadplegen, verbeteren en annuleren > Uitwisseling van gegevens van Sigedis naar pensioeninstellingen).

 2. tewerkstelling na de pensionering zal dus ook als dusdanig kunnen geïdentificeerd worden, vermits men over de pensioneringsdatum zal beschikken.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een AccountState daar waar er geen aansluiting (meer) is), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd worden.

Op moment dat de pensioendatum wordt gecommuniceerd, zijn nog niet alle DmfA-aangiftes beschikbaar. Bv. een aangeslotene gaat met pensioen op 2017-03-01, maar de gegevens voor Q1/2017 worden maar overgemaakt in de loop van mei/juni/juli/augustus (afhankelijk van hoe snel de werkgever is met de DmfA-aangifte). Als de pensioeninstelling een EventType heeft ingediend van EndAffiliationRetirement in de maand 2017-03, kunnen de reserves en minimum reserves nog wijzigen naar aanleiding van nieuwe DmfA’s. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. het werken met DmfA als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. correct de reserves te kunnen brekenen, de nodige gegevens bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

Bij het beheer houden we rekening met de meest recente DmfA’s op moment van betaling (er kunnen steeds nieuwe DmfA’s toekomen of bestaande DmfA’s kunnen geannuleerd worden). In sommige sectorplannen wordt er nog interest toegekend tot de datum van betaling. De reserves die zijn aangegeven bij EventType EndAffiliationRetirement zullen dus niet steeds overeenkomen met de effectieve betaling. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

 1. de keuze om met DmfA te werken als (enige) bron van gegevens, is een keuze van de inrichter of de PI, en volgt niet uit de aangifte-instructies.

 2. niets belet een INR of PI om, wanneer dat nodig is om vb. aan de wettelijke verplichtingen tot tijdige uitbetaling te voldoen, de nodige gegevens bij een andere bron te zoeken, vb. op te vragen bij de werkgever in kwestie.

 3. indien een aangifte fout blijkt te zijn (in casu een verkeerde waarde voor de reserve blijkt te bevatten), dan kan die gecorrigeerd of geannuleerd (en vervangen) worden.

PartialPayment

Bij een uitbetaling van de prestatie waarbij de aangeslotene verder aangesloten blijft bij de regeling, dient een PartialPayment te worden aangegeven. Evenwel kunnen we nooit met zekerheid besluiten in een sectorplan of er geen DmfA’s meer toekomen en dus nog aanleiding kunnen geven tot een bijbetaling. Bv. een aangeslotene gaat op 2017-03-01 met pensioen en op 2017-04-05 wordt er een betaling uitgevoerd. Nadien kunnen er steeds DmfA’s toekomen voor Q1/2017, maar ook voor trimesters daarvoor (2016, 2015, 2014, …). Deze gewijzigde DmfA’s kunnen aanleiding geven tot een bijbetaling. Op moment van betaling op 2017-04-05 weten we echter niet of dit een definitieve betaling is of niet. We kunnen dus ook niet weten of we een PartialPayment moeten aangeven.

<geen antwoord ontvangen op deze vraag>

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.