Circulaire 2020/C/151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze circulaire verduidelijkt voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het
begrip ‘effectief actief’ dat als voorwaarde geldt voor de toepassing van het gunstig belastingstelsel van sommige
aanvullende pensioenkapitalen – bewijs van aangepaste beschikbaarheid.

Circulaire 2020_C_151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag