Brochure wettelijke pensioenen

In bijlage de aangepaste brochure “Pensioenberekeningselementen”

De wijzigingen op datum van 1/8/2022 zijn het gevolg van de indexering die plaatsvond op 1/8/2022.

In bijlage 1, 2 en 3 vindt u de drie onderdelen van de brochure op datum van 1 augustus 2022.

In bijlage 4 vindt u de maximumpensioenen voor de 12 maanden van 2022 aan de 4 spilindexen nl. i=153,27 voor de maanden januari en februari, i=156,34 voor de maanden maart en april, i=159,47 voor de maanden juni en juli en i=162,66 voor de overige 4 maanden.

maximale pensioenen 2022

D2HFDST1-2

D1HFDST3

Algemeneregelingwerknemers