Werknemerspensioenen en inkomensgarantie voor ouderen

De aangepaste brochure “Pensioenberekeningselementen”.

De wijzigingen op datum van 1/7/2023 zijn het gevolg van beslissingen in het kader van de Welvaartsenveloppe 2023-2024.

De volgende verhogingen hebben plaatsgevonden:

 • Gewaarborgd Minimumpensioen +2%
 • IGO/GI +2%

In bijlagen 1, 2 en 3 vindt u 3 onderdelen van de brochure op datum van 1 juli 2023

Gewijzigde brochurepagina’s:

 • D1HFST1: pagina’s 37-38 en 40-41 (Gewaarborgd minimumpensioen)
 • D1HFST3: pagina 59 (indexcijfers)
 • D2HFST1-2: pagina’s 74, 76 en 77 (GI en IGO).

 

 • Eerste deel: het werknemerspensioen: D1HFST1
 • Tweede deel: de inkomensgarantie voor ouderen: D2HFST1-2
 • Hoofdstuk III: het indexeringsmechaisme en de inhoudingen: D1HFST3

Maximum pensioenen 2022

De Federale Pensioendienst heeft de maximumpensioenen voor de verschillende maanden in 2022 aan de verschillende spilindexen berekend, nl. i=153,27 voor de maanden januari en februari, i=156,34 voor de maanden maart en april, i=159,47 voor de maanden juni en juli, i=162,66 voor de maanden augustus, september en oktober en i=165,91 voor de overige 2 maanden.

maximale pensioenen 2022

Brochure wettelijke pensioenen

In bijlage de aangepaste brochure “Pensioenberekeningselementen”

De wijzigingen op datum van 1/8/2022 zijn het gevolg van de indexering die plaatsvond op 1/8/2022.

In bijlage 1, 2 en 3 vindt u de drie onderdelen van de brochure op datum van 1 augustus 2022.

In bijlage 4 vindt u de maximumpensioenen voor de 12 maanden van 2022 aan de 4 spilindexen nl. i=153,27 voor de maanden januari en februari, i=156,34 voor de maanden maart en april, i=159,47 voor de maanden juni en juli en i=162,66 voor de overige 4 maanden.

maximale pensioenen 2022

D2HFDST1-2

D1HFDST3

Algemeneregelingwerknemers

Brochure wettelijke pensioenen

De Federale Pensioendienst heeft een nieuwe versie van de brochure “Pensioenberekeningselementen” gepubliceerd.

Op pagina 12, berekening van maximumpensioen, was er een fout geslopen in de kolom met de herwaarderingscoëfficiënten. Hierdoor waren de pensioenbedragen voor elk loopbaanjaar niet aangepast met als gevolg dat het bedrag van het maximumpensioen niet juist was voor de maanden vanaf 1/5/2022.

D1HFDST1 bis

maximale pensioenen 2022 mei bis

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2021

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2021 bedraagt € 63.944,74 (in 2020 bedroeg dit € 60.026,75).

Op 1 januari 2022 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 32.361,57 en als gezinshoofd € 40.451,96.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 153,27.

MAXPNW2022 i=153,27 corr met 0,98

DFORLON2022 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2020

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2020 bedraagt € 60.026,75 (in 2019 bedroeg dit € 58.446,94).

Op 1 januari 2021 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 30.819,93 en als gezinshoofd € 38.524,91.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 147,31.

MAXPNW2021 i=147,31 corr met 0,98

DFORLON2021 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Lijst met coëfficiënten en drempels voor de berekening zelfstandigenpensioenen

Jaarlijks publiceert het RSVZ de drempels en coëfficiënten voor de berekening van het pensioen in het stelsel van zelfstandigen.

Dit zijn de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 januari 2020.

 • Minimumpensioen en grenzen toegelaten arbeid aan index 144,42: Toepasselijke bedragen
 • Eerste en maximum plafond noodzakelijk voor de berekening van het wettelijk pensioen: min-max bedragen
 • Indexatie van de bestaande pensioenen: Indexatie OB
 • Coëfficiënten voor de berekening van het gezins- of alleenstaandenpensioen aan index 144,42: Coëfficiënten

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2019

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2019 bedraagt € 58.446,94 (in 2018 bedroeg dit € 57.602,62).

Op 1 januari 2020 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 29.949,85 en als gezinshoofd € 37.437,311.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 144,42.

MAXPNW2020 i=144,42 corr met 0,98

DFORLON2020 corr met 0,98

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

Coëfficiënten voor de berekening van het pensioen als zelfstandige

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen.

Het tussenplafond 2017 bedraagt € 49.189,74 en het plafond € 57.415,67. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2017 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 464,13.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 14.548,22 en voor een gezinspensioen op € 18.179,54 per jaar.

Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 23.170,00 als werknemer of tot € 18.536,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit.

 

Tabellen 1.1.2018

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2017

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2017 bedraagt € 55.657,47 (in 2016 bedroeg dit € 54.648,70).

Op 1 januari 2018 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 28.689,13 en als gezinshoofd € 35.861,41.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 141,59.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

DFORLON2018

MAXPNW2018 i=141,59