Werknemerspensioenen en inkomensgarantie voor ouderen

De aangepaste brochure “Pensioenberekeningselementen”.

De wijzigingen op datum van 1/7/2023 zijn het gevolg van beslissingen in het kader van de Welvaartsenveloppe 2023-2024.

De volgende verhogingen hebben plaatsgevonden:

  • Gewaarborgd Minimumpensioen +2%
  • IGO/GI +2%

In bijlagen 1, 2 en 3 vindt u 3 onderdelen van de brochure op datum van 1 juli 2023

Gewijzigde brochurepagina’s:

  • D1HFST1: pagina’s 37-38 en 40-41 (Gewaarborgd minimumpensioen)
  • D1HFST3: pagina 59 (indexcijfers)
  • D2HFST1-2: pagina’s 74, 76 en 77 (GI en IGO).

 

  • Eerste deel: het werknemerspensioen: D1HFST1
  • Tweede deel: de inkomensgarantie voor ouderen: D2HFST1-2
  • Hoofdstuk III: het indexeringsmechaisme en de inhoudingen: D1HFST3