Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2015

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2015 bedraagt € 53.528,57 (in 2014 bedroeg dit€ 52.972,54).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.864,46 en als gezinshoofd € 33.580,58.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2016 i=136,09

Solidariteitsbijdrage bij verschillende betalingen

Wanneer een pensioenkapitaal op verschillende tijdstippen wordt betaald, dienen alle betalingen te worden samengeteld om het percentage van de solidariteitsinhouding vast te stellen.

Bijvoorbeeld

Werknemer gaat op 63 jaar met pensioen en ontvangt een bruto kapitaal van € 2.000. Op dit kapitaal is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Als deze werknemer blijft verder werken na zijn pensioen en hij/zij blijft verder pensioen opbouwen, dan zal de werknemer op bijvoorbeeld 66 jaar nog recht hebben op een bijkomend kapitaal van € 600.

In dat geval is er 1% solidariteitsbijdrage verschuldigd omdat (€ 2.000 + € 600) groter is dan de eerste schijf van € 2.478,95.

Interpretatieproblemen

Op basis van het rondschrijven van de RvP is het onduidelijk of de 1% solidariteitsbijdrage verschuldigd is op € 600 of op het totaalbedrag van € 2.600.

Als dit op het totaalbedrag van € 2.600 verschuldigd is, dan zullen er ongetwijfeld gevallen in de praktijk mogelijk zijn waar je meer solidariteit moet inhouden dan het bruto bedrag.

Meerdere groepsverzekeringen bij dezelfde verzekeraar

Tenslotte merkt het rondschrijven van de RvP fijntjes op “de kapitalen die door eenzelfde instelling zijn betaald (…), moeten worden samengeteld om het percentage van deze inhouding vast te stellen.” Vooral voor verzekeraars kan dit tot grote problemen leiden.

Stel dat je aan het begin van je carrière een groepsverzekering hebt opgebouwd bij verzekeraar X voor een relatief klein bedrag. Later tijdens je loopbaan ben je van werkgever veranderd en bouw je een (groter) pensioenkapitaal op dat toevallig verzekerd is bij dezelfde verzekeraar.

Volgens een letterlijke interpretatie zou de verzekeraar solidariteitsbijdragen moeten inhouden bij de twee groepsverzekeringen die niets met elkaar te maken hebben.

Los van het feit dat dit wellicht voor de verzekeraar administratief zeer moeilijk is, lijkt me dit zeer ver gezocht en discriminerend tegenover de werknemer die toevallig verschillende groepsverzekeringen heeft bij verschillende verzekeraars.

Verjaringstermijn

De RVP heeft ons tenslotte bevestigd dat men rekening houdt met een verjaringstermijn van drie jaar. Dus als het vorige pensioenkapitaal meer dan drie jaar geleden is uitbetaald, dient met dat bedrag geen rekening te worden gehouden.

 

Dit alles zal eind 2015 in een nieuwe wetgeving verschijnen.

sol