Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België

Wie nuttige statistieken zoekt over o.a. het aantal gepensioneerden en het gemiddeld wettelijk rustpensioen, zal dit zeker kunnen terugvinden in dit vademecum uitgegeven door de RIZIV.

vademecum_2011_nl

Geen RSZ bijdrage van 8,86% op verzekering premievrijstelling en solidariteitsluik

In de RSZ richtlijnen voor het 2de kwartaal 2010 bevestigt men dat de bijdrage van 8,86% niet verschuldigd is op het gedeelte van de werkgeversstorting bestemd voor de financiering van het solidariteitsluik bedoeld in de WAP.

Deze vrijstelling van 8,86% geldt eveneens voor de bedragen betaald in het kader van een verzekering premievrijstelling. Zo een verzekering zorgt ervoor dat indien een verzekerde afwezig is ten gevolge van bepaalde omstandigheden (bv ziekte of ongeval) de premies voor de pensioenopbouw tijdens deze periode worden doorbetaald. Gedurende de arbeidsongeschiktheid, worden de betalingen voor het aanvullend pensioen dus gedaan door de verzekeraar i.p.v. de werkgever. Deze verzekering premievrijstelling is in feite een individueel systeem equivalent aan het solidariteitsluik in het kader van de WAP.

richtlijnen RSZ – 2de kw 2010 – 8,86 % vrijstelling solidariteitsplan en verzekering premievrijstelling