Raming van het op te bouwen pensioen

Op basis van het KB van 27 juni 2006 kunnen de aangeslotenen zich tot de pensioeninstelling wenden om te vragen hoeveel pensioen er zal opgebouwd worden op 65 jaar. Dit KB breidt de communicatieplicht (artikel 26) van de WAP verder uit.

KB van 27/06/2006