Advies nr. 25 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De WAP voorziet in een overgangsregeling voor de toepassing van het gunsttarief bij vervroegde kapitaalsuitkeringen. Tot 31 december 2009 kunnen kapitalen nog vervroegd uitgekeerd worden, dit is onder de leeftijd van 60 jaar, en toch van het gunsttarief genieten indien ze aan de voorwaarden zoals opgesomd in de WAP voldoen.

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen buigt zich nu over de problematiek van pensioenen die worden opgevraagd voor 31/12/2009, maar die omwille van administratieve achterstand pas in 2010 zullen worden uitgekeerd. Welk belastingregime zal van toepassing zijn?

Advies nr. 25 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.