Vaststelling van het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en van de waarborg

Op grond van de WAP dienen de pensioeninstellingen op de jaarlijkse pensioenfiche het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en van de rendementswaarborg van de WAP te vermelden. Deze circulaire beschrijft de verwachtingen van de CBFA omtrent de toepassing van deze informatieverplichting.

In het geval van een overfunding volstaat het dat de pensioenfiche melding maakt van “volledig gefinancierd”.

Circulaire CBFA_2008_25 dd. 10 december 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.