Sectorplan voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

De CAO van 2 juni 2008 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector wordt aangepast. De persoonlijke bijdragen voor het jaar 2008 bedragen 0,64% van de bezoldigingen van het vierde kwartaal. Er zal geen inning zijn van persoonlijke bijdragen in het eerste, tweede en derde kwartaal 2008.

CAO van 2/06/2008 gesloten in het PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector