Nieuwsbrief Pension Architects

De nieuwsbrief die Pension Architects publiceert wilt op een eenvoudige manier de huidige pensioenwetgeving toelichten. Deze nieuwsbrief richt zich in de eerste plaats tot bedrijven, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers die zich niet hebben gespecialiseerd in de pensioenproblematiek. Deze nieuwsbrief is gratis beschikbaar en u kan via e-mail hierop inschrijven.

De eerste nieuwsbrief zal begin november verschijnen.