Instructies om pensioenen aan te geven aan Sigedis

Sigedis heeft op haar webstek een document gepubliceerd dat beschrijft hoe pensioenfondsen en verzekeraars gegevens over de aanvullende pensioenen moeten aangeven aan de Databank Aanvullende Pensioenen. Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden.

Deze goedgekeurde aangifte-instructies hebben enkel betrekking hebben op de pensioen- en solidariteitstoezeggingen die onder de WAP vallen. De aangifte-instructies over regelingen die niet in het huidige document zijn opgenomen (gereduceerde contracten, onthaalstructuur, VAPZ-overeenkomsten, collectieve pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders, …) zullen later ter beschikking worden gesteld.

De wetgeving voorziet dat deze gegevens vanaf 2011 verplicht moeten worden aangegeven. Het is nu al duidelijk dat geen enkel pensioenfonds of verzekeraar de timing van 1 januari 2011 zal kunnen respecteren.

Aangifte-instructies_DB2P

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.