Sigedis publiceert aangepaste versie van haar aangifte instructies

Sigedis heeft in april 2010 haar eerste versie van de aangifte-instructies gepubliceerd. Vanaf 2011 zal elke pensioeninstelling immers de opbouw en de betalingen van aanvullende pensioenen voor werknemers moeten registreren bij Sigedis. Vandaag publiceert Sigedis haar update document. Ook de XSD schema’s zijn nu (eindelijk) beschikbaar. Pension Architects volgt dit van nabij op.

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Aangifte-instructies_versie_01_01_NL

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te
geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document
praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op
welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die
aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en
het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de
lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.