Aantal contracten vrij aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

De heer Mathias De Clercq, volksvertegenwoordiger, vraagt aan de minister hoeveel zelfstandigen een vrij aanvullend pensioen opbouwen, opgesplitst per geslacht.

Evolutie van het aantal onderschreven contracten voor vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het aantal onderschreven contracten, vermeld in bovenstaande tabel, is onvolledig omdat
deze slechts die gevallen weergeven die door bemiddeling van het socialeverzekeringsfonds zijn afgesloten.

Jaren H F Totaal
2008 59.812 24.215 84.027
2009 59.987 25.010 84.997
2010 59.546 25.432 84.978

Het aantal onderschreven contracten, vermeld in bovenstaande tabel, is onvolledig omdat deze slechts die gevallen weergeven die door bemiddeling van het socialeverzekeringsfonds zijn afgesloten. In het kader van de Natioale Pensioenconferentie werd het totale aantal contracten VAP, inclusief die van de private pensioeninstellingen, op 31 december 2008 geraamd op 260.000.

53K0028_1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.