Vanaf 1/01/2012 toegang tot SIGeDIS voor de aangeslotenen?

Op vraag van mevrouw de volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans, bevestigt de minister van pensioenen dat he SIGeDIS project een kleine vertraging heeft omwille van onvoorziene technische problemen.

Niettemin belooft de minister dat vanaf 1 januari 2012 de FSMA (Financial Services and Markets Authority ex CBFA), de FOD Financiën en de aangeslotenen toegang zullen krijgen tot de databank.

Dit laatste is opmerkelijk aangezien SIGeDIS in alle presentaties zwijgt over het openstellen van de databank voor aangeslotenen op korte termijn.

53K0028_2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.