Circulaire FSMA 2014

De Circulaire FSMA_2014_01 betreffende de mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2013: fsma_2014_01 De bijlagen:

  1. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge: fsma_2014_01-1
  2. Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen op 31/12/2013: fsma_2014_01-2
  3. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen op 31/12/2013: fsma_2014_01-3
  4. Uitsplitsing van de technische voorzieningen: fsma_2014_01-4
  5. Financiering: fsma_2014_01-5
  6. Prestaties uitgesplitst naar hun aard: fsma_2014_01-6
  7. Aantal aangeslotenen: fsma_2014_01-7
  8. Financiële toestand: fsma_2014_01-8
  9. P 40-rapportering:fsma_2014_01-9
  10. Opvolging herstel- en saneringsmaatregelen: fsma_2014_01-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.