Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector.

SAMENVATTING
Wijzigingen in de regelgeving betreffende het admi-
nistratief of geldelijk statuut van de ambtenaren nopen in
tal gevallen tot een aanpassing van de wetgeving inzake
de ambtenarenpensioenen. Het merendeel van de be-
palingen van dit voorontwerp betreft dergelijke aanpas-
singen. Andere bepalingen van het ontwerp strekken
ertoe bestaande ongelijkheden of discriminaties weg
te werken — waarvoor de Belgische Staat in sommige
gevallen reeds een veroordeling heeft opgelopen — of
de toekenning van dubbele pensioenvoordelen uit te
sluiten. Nog andere bepalingen omvatten maatregelen
die kaderen in een administratieve vereenvoudiging.
Tot slot worden met het ontwerp enkele inhoudelijke
en formele verbeteringen aangebracht in de bestaande
pensioenwetgeving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.