Advies nr. 31 Commissie voor Aanvullende Pensioenen: “Statistische informatie over aanvullende pensioenen”

Aanvullende pensioenen nemen een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving. Zij hebben niet alleen een nationale dimensie maar ook een Europese. Ook hun economische impact neemt gestadig toe.

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen vraagt de CBFA te onderzoeken of op basis van de bestaande en op die manier reeds ter hare beschikking gestelde gegevens een verslag, eventueel in vereenvoudigde vorm, voor de ondernemingspensioenplannen gepubliceerd kan worden zoals dit reeds bestaat voor de sectorale pensioenplannen, zodat de betrokkenen en het publiek de evolutie van de gegevens inzake aanvullende pensioenen kunnen opvolgen.

Advies 31 Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Gegevensdatabank “opbouw aanvullende pensioenen”

In de programmawet van 27 december 2006 wordt de basis gelegd voor de oprichting van een gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”. In het KB van 25 april 2007 wordt verder toegelicht welke gegevens zullen gevraagd worden en hoe de werking van deze gegevensbank zal verlopen.

KB van 25/04/2007 tot uitvoering van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”

Programmawet van 27/12/2006 tot oprichting van een gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”