De mededeling van de pensioendatum door Sigedis

Mevrouw Nahima Lanjri vroeg aan de Minister van Pensioenen of een persoon die gepensioneerd is als ambtenaar en vervolgens begint te werken als contractuele werknemer, dient aangesloten te worden tot het aanvullend pensioenplan.

De Minister reageert dat men moet kijken naar het stelsel waarin het aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dat volgt uit de wetgeving die pensionering zonder uitzondering als volgt definieert: de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de prestatie. De wetgever bekijkt pensionering en de daaraan verbonden gevolgen dus per stelsel waarbinnen een aanvullend pensioen werd opgebouwd.

Een gepensioneerde ambtenaar zal dus wel een aanvullend pensioen. als contractuele werknemer kunnen opbouwen.

20240117_commissie-sociale-zaken_De-mededeling-van-de-pensioendatum-door-Sigedis