De mededeling van de pensioendatum door Sigedis

Mevrouw Nahima Lanjri vroeg aan de Minister van Pensioenen of een persoon die gepensioneerd is als ambtenaar en vervolgens begint te werken als contractuele werknemer, dient aangesloten te worden tot het aanvullend pensioenplan.

De Minister reageert dat men moet kijken naar het stelsel waarin het aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dat volgt uit de wetgeving die pensionering zonder uitzondering als volgt definieert: de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de prestatie. De wetgever bekijkt pensionering en de daaraan verbonden gevolgen dus per stelsel waarbinnen een aanvullend pensioen werd opgebouwd.

Een gepensioneerde ambtenaar zal dus wel een aanvullend pensioen. als contractuele werknemer kunnen opbouwen.

20240117_commissie-sociale-zaken_De-mededeling-van-de-pensioendatum-door-Sigedis

Toelichting bij aanvullende pensioenen voor contractanten

In de Kamer antwoordt Minister Arena op een vraag van de heer Stefaan Vercamer over de verschillende initiatieven op het vlak van aanvullende pensioenen voor contractanten.

De Minister benadrukt dat de RSZPPO nog geen definitieve beslissing heeft genomen om een aanvullend pensioen voor de contractanten te organiseren. De geciteerde bijdrage van 2% zal bovendien onvoldoende zijn om het wettelijk pensioen voor statutairen en contractanten gelijk te stellen.

De Minister herhaalt dat een wetgevend initiatief zal genomen worden tijdens de eerste maanden van 2009. Zowel verzekeraars als pensioenfondsen zullen een rol kunnen spelen als pensioeninstelling.

Vragen en Antwoorden De Kamer van 2 juni 2009