Verslag van de werkgroep “Antidiscriminatie”

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen publiceert een lijvig verslag (+100 pagina’s) over antidiscriminatie. Dit verslag actualiseert het Advies nr. 11 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en is in lijn met de antidiscriminatiewet van 2007.

Dit verslag komt er in nauw overleg met de CBFA.

Aan dit verslag hebben zowel vertegenwoordigers van de werkgevers, van de pensioeninstellingen en van de werknemers gewerkt, en toont bijzonder mooi waar er consensus heerst en waar er geen consensus is.

Advies nr. 30 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen d.d. 9/07/2009 inzake antidiscriminatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.