Aantal aangeslotenen in de tweede pensioenpijler

Op vraag van de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe geeft de minister van Pensioenen een overzicht van het aantal aangeslotenen in de tweede pensioenpijler.

Eind 2009 waren er 2.204.126 aangeslotenen bij een groepsverzekering. Hiervan waren er 1.860.705 bedienden en 343.421 arbeiders. De totale premie bedraagt bijna € 4 mia.

Op 31 december 2009 bouwden 811.000 aangeslotenen een aanvullend pensioen op via een pensioenfonds. Van de actieve deelnemers waren er 368.953 arbeiders en 208.783 bedienden en kaderleden. De totale premie bedraagt € 1,3 mia.

In deze statistieken moet men evenwel rekening houden met heel wat dubbeltellingen. Slechts vanaf eind 2011 zullen er correcte cijfers wat betreft werknemers beschikbaar worden door de oprichting van de databank tweede pijler bij Sigedis.

53K0015_2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.