Advies nr. 20 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche. Opdat de aangeslotene de informatie uit deze pensioenfiche op een correcte wijze kan interpreteren, vindt men hieronder een verklarend lexicon dat de verschillende begrippen, die verplicht in deze pensioenfiche moeten worden vermeld, verduidelijkt. Dit lexicon heeft niet als doel exhaustief te zijn, maar een algemene leidraad te geven om de pensioenfiche beter te begrijpen.

Advies nr. 20 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen