Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur

De vraag rees hoe de reglementering inzake medische onderzoeken zich verhoudt ten aanzien van onthaalstructuren. Meer bepaald is de vraag of bij de overgang naar een onthaalstructuur een medisch onderzoek kan worden opgelegd en zo ja, welke gevolgen daaraan verbonden mogen worden. De WAP heeft deze materie niet uitputtend geregeld.

Continue reading “Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur”