Circulaire 7 van de CBFA

Deze circulaire is bedoeld om u in te lichten over de regels die de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) voorschrijft betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité en om u te herinneren aan de verplichtingen die u op dit vlak heeft.

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007 (bijlage 1)

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007 (bijlage 2)